Vraag & Antwoord

Is het verdelgen van insecten toegestaan?

Ik heb een vraag over het verdelgen van insecten in huis, dus niet buiten. Welke insecten (of dieren zoals spinnen) mag je verdelgen? En bij welke mag dat niet? En op welke manier is dat toegestaan

In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Dieren in de Islaam hebben bepaalde rechten, en men dient ze niet in het algemeen niet te schaden. Echter, sommige dieren zoals insecten kunnen moeilijkheden veroorzaken. De profeet (vrede en zegening van Allah zij met hem) heeft gezegd: "Er zijn vijf plagen die gedood mogen worden, of men nou in Ih'raam is of niet: ratten, schorpioenen, kraaien, wouwen (havik-achtige vogels) en hondsdolle honden." (Overgeleverd door Moeslim, 2071) Een andere h'adieth noemt er nog een zesde bij, namelijk slangen.

De profeet (vrede en zegen van Allah zij met hem) heeft ons duidelijk gemaakt dat dit plagen zijn die moeilijkheden en schade kunnen veroorzaken. Dit soort dieren vormt een uitzondering op andere dieren die geen schade veroorzaken, en dus mogen we ze doden zelfs als we in ih'raam zijn. Sheikh Ibn Baaz (moge Allah genade met hem hebben) heeft in Fataawa Islaamiyyah (541) gezegd dat als andere dieren, zoals mieren of kakkerlakken, ook last veroorzaken, dat ze ook gedood mogen worden met bijvoorbeeld een insecticide.

Daarnaast is het niet toegestaan om dieren te laten lijden door ze te verhongeren, om ze te slaan of om het dier boven zijn vermogen te belasten. Ook is het verboden om ze te verminken of ze te laten branden. Toen De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) langs een brandende mierenhoop kwam, zij de profeet: "Slechts de schepper van het vuur heeft het rechte met vuur te straffen" (Aboe Daawoed). Als laatste willen we opmerken dat men een dier niet dood mag maken als het niet nodig is.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN