Vraag & Antwoord

Is het een niet-moslim toegestaan om in de Qor-aan te lezen zonder reiniging?

Assalam alaikoem

Is het toegestaan voor een niet-moslim om de Qor-aan te lezen zonder zich te reinigen zoals een moslim het moet doen?

Jazakoem llaahoe khayran

Sheikh Ibn Djibrien zei: Alle lof voor Allah. De heilige Qor-aan zou door niemand aangeraakt moeten worden behalve degene die zich gereinigd heeft. Allah zegt (in betekenis van) "voorwaar, de veelgodenaanbidders zijn onrein." (Soerat At-Tawbah (9), aayah 28)

Op basis van de hierboven genoemde aayah, zou men een niet-gelovige niet mogen toestaan om de Qor-aan aan te raken, of hij nou een Christen, een Jood, een boeddhist, een Hindoe of iets anders is. Maar het is wel toegestaan voor een niet-gelovige om de Qor-aan op de radio of Tv te beluisteren, of van cassettes. Het is ook toegestaan voor de niet-gelovige om de vertalingen van de betekenis van de Qor-aan te lezen, die in verschillende talen aanwezig zijn.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN