Vraag & Antwoord

Mag men tayammoem verrichten, terwijl er water aanwezig is?

Salam alaikoem Mag men tayammoem verrichten, terwijl er water aanwezig is? Jazakoem Allaahoe khayran

Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd ondervraagd, over degene die tayammoem verricht, terwijl er water aanwezig is. Hij (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "dit is een groot kwaad waarvoor hij berispt dient te worden, omdat het verrichten van woedoe-e met water, indien aanwezig, voor het gebed een van de factoren is die het gebed geldig maken."

Allah Zegt in Al-Maa-idah: "O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op de Salaah, was dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijf over jullie hoofden en was jullie voeten tot de enkels. Indien jullie Djoenoeb (onreine staat: na seksuele gemeenschap, zaadlozing etc.) zijn, reinig jullie dan. En indien jullie ziek zijn, of op reis, of als een van jullie van het toilet gekomen is, of jullie hebben jullie vrouwen aangeraakt (in de vorm van geslachtsgemeenschap), en jullie kunnen geen water vinden: verricht dan tayammoem met schone aarde en wrijf ermee over jullie gezichten en over jullie handen..." (Soerat Al-Maa-idah (5), aayah 6)

In as-Sah'ieh'ayn wordt er verteld dat de boodschapper van Allah zei: "het gebed van een van jullie wordt niet geaccepteerd als hij een wind laat, totdat hij woedhoe-e verricht."

Allah heeft tayammoem toegestaan, ter vervanging van woedhoe-e, als er geen water aanwezig is, of als iemand niet in staat is om woedhoe-e te verrichten, bijvoorbeeld door ziekte etc..

Allah zegt ook in Zijn Boek: "O jullie die geloven! Kom niet tot de Salaat terwijl jullie dronken zijn, totdat jullie weten wat jullie zeggen; en (ook) niet in een onreine staat (Djoenoeb), behalve diegenen die er onderweg doorheen komen, totdat jullie je (ritueel) gereinigd hebben. En in het geval dat jullie ziek zijn, of op reis, of als een van jullie van het toilet komt, of jullie de vrouwen aanraken en geen water kunnen vinden: doe dan de Tayammoem met schone aarde en wrijf ermee langs jullie gezichten en handen. Voorwaar, Allah is Vergevend. Vergevensgezind." (Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 43)

Het is overgeleverd dat 'Imraan ibn H'osayn (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "we waren met de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) tijdens een reis. Hij leidde de mensen in het gebed en er was een man die wegbleef. Hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: 'wat weerhield jou ervan om te bidden' De man zei: 'Ik ben onrein geworden (djanaabah) en er is geen water.' Hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: 'Je dient tayammoem te verrichten met schone aarde en dat zal dan voldoende zijn voor jou'" (Overgeleverd door al-Boekharie en Moesliem).

We weten dus dat het verrichten van tayammoem voor het gebed niet toegestaan is, wanneer er water aanwezig is en men in staat is om het woedhoe-e te verrichten. Het is verplicht voor de moslim om water te gebruiken voor woedhoe-e en om ghoesl (grote wassing) te doen van djanaabah, ongeacht waar hij zich bevindt, als hij in staat is om het te verrichten.

Vele bedoeïenen - Moge Allah hen leiden - en anderen die reizen gebruiken tayammoem, terwijl er veel water aanwezig is en het makkelijk is om het te gebruiken. Dit is ongetwijfeld een serieuze vorm van onnauwkeurigheid en tevens een afschuwelijke daad die niet toegestaan is, omdat deze ingaat tegen de bewijzen van de sharie'ah.

Het is voor elke moslim toegestaan om tayammoem te verrichten, als er geen water aanwezig is, of als er een kleine hoeveelheid water aanwezig is dat hij echter nodig heeft, om zichzelf, zijn familie en zijn veestapel levend te houden en de bron van het water te ver weg ligt.

Elke moslim, waar hij zich ook bevindt, dient Allah te vrezen in al zijn zaken. Tevens dient elke moslim alle bevelen van Allah te gehoorzamen; het verrichten van woedhoe-e met water, indien aanwezig, valt ook onder deze gehoorzaamheid. Ook dient hij op te passen voor wat Allah verboden heef; een voorbeeld hiervan is het verrichten van tayammoem terwijl er water aanwezig is, en hij in staat is om te gebruiken.

Zie Kitaab Fataawa Islamiyyah, vol. 1, p. 210.

En Allah Weet het het beste

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN