Vraag & Antwoord

Hoe moet tayammoem verricht worden, als men geen water kan vinden?

Salam alaikoem Hoe moet tayammoem verricht worden, als men geen water kan vinden? Jazakoem Allaahoe khayran

Sheikh Mohammed Saalih' Al-Moenadjjid antwoordde op deze vraag met het volgende: Al-Boekhaarie en Moesliem hebben de h'adieth van 'Ammaar ibn Yaasir overgeleverd, waarin de tayammoem beschreven wordt.

Al-Boekhaarie heeft deze overlevering op verscheidene plaatsen in zijn Sah'ieh' vermeld. In een van deze overleveringen (nr. 347; 1/455 van Fath al-Baari) staat: "Het zou genoeg voor jou zijn om dit te doen -en toen streek hij met de palmen van zijn handen op de grond, vervolgens stofte hij ze af en veegde hij de rug van elke hand af met de ander. Vervolgens wreef hij over zijn gezicht met zijn handen." Aboe Dawood (317; 1/515 van 'Awn al-Ma'bood) heeft deze overlevering met dezelfde keten als Boekhaarie overgeleverd, afgezien van de Sheikh die Al-Boekhaarie (Mohammad ibn Salaam) noemt, wordt Mohammad ibn Soelaymaan al-Anbaari genoemd, van wie Al-Haafiz zei in al-Taqreeb (2/167): hij is sadhooq (eerlijk).

Deze versie van de overlevering zegt: "Hij streek met zijn handen over de grond en stofte ze af, vervolgens wreef hij met zijn linkerhand over zijn rechterhand, en toen zijn rechterhand over zijn linkerhand en tenslotte wreef hij over zijn gezicht."

Al-H'aafidhz noemde in al-Fath' (1/457) dat al-Ismaa'ieli deze h'adieth heeft overgeleverd met de woorden: "Het zou genoeg voor jullie zijn om met jullie handen over de grond te strijken, vervolgens ze af te stoffen, en dan met jullie linkerhand over jullie rechterhand te wrijven en dan jullie rechter over jullie linker, en vervolgens over jullie gezichten te wrijven".

As-Shanqeeti zei in Adwaa-e al-Bayaan (2/43): "Deze h'adieth van Al-Boekhaarie verklaart dat er eerst over de handen en dan over het gezicht gewreven dient te worden.

Shaykh al-Islaam zei in al-Fataawa (21/423): "de overlevering van Al-Boekhaarie laat duidelijk zien dat er eerst over de rug van de hand gewreven moet worden, voor het gezicht. Het feit dat hij in een andere overlevering zei 'de rug van de hand' toont aan dat hij over de rug van elke hand wreef, met de palm van de ander'. (Hij zei ook (21/425: maar de h'adieth die alleen overgeleverd is door Al-Boekhaarie laat zien dat hij over de ruggen van de handen wreef voordat hij bij het gezicht aankwam.") (Zie al-Fataawa, 21/422-427)

Aan de hand van deze overleveringen, kunnen we dus zeggen dat men tayammoem op de volgende wijze moet verrichten: zeg 'Bismillaah' met de intentie om tayammoem te doen. Vervolgens moet met de palmen van de handen over de grond gestreken worden en dan dient men met de palm van de linkerhand, te wrijven over de rug van de rechterhand. Vervolgens moet men met de palm van de rechterhand wrijven over de rug van de linkerhand. Tenslotte moet men over het gezicht wrijven met beide handen.

Dezelfde doe'aa-e (smeekbede) die men reciteert na het verrichten van de woedhoe-e (kleine wassing), dient gereciteerd te worden na de tayammoem.

En Allah weet het het beste

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN