Vraag & Antwoord

De wetgeving betreffende de grote wassing voor de nieuwe moslim

Wat is de wetgeving betreffende de grote wassing voor de nieuwe moslim? Is de kleine rituele wassing (woedhoe-e) voldoende of moet hij eerst de grote wassing verrichten vooraleer hij het gebed wil verrichten?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Sheikh Ibn Djibrien heeft op deze vraag een antwoord gegeven en zei:

Toen Qays ibnoe "Aasim moslim werd heeft de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) hem bevolen zich te wassen met water en sidr. (Moesnad Imaam Ah'med (5/61), Soenen Abie Daawoed (355), Soenen At-Tirmidzie (605), Soenen An-Nasaa-ie (1/109))

Toen Thoemaamah moslim wilde worden heeft hij eerst een grote wassing verricht, daarna is hij naar de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) gekomen om zich te bekeren. (Al-Boekhaarie (460)

De voorgaande overleveringen laten ons zien dat de grote wassing voor diegenen die de islam wilden binnentreden, al gekend was in de tijd van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) en dit omdat de ongelovige - zoals Allah het ons zegt - onrein is en zich meestal in de toestand van djanaabah (Dit is de toestand waarin men zich bevindt na de geslachtsgemeenschap, penetratie van de penis in de vagina, of ejaculatie (al dan niet een natte droom.) Men kan zich enkel van deze toestand zuiveren door een grote wassing te nemen die ons door de Profeet Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) geleerd werd. Zolang men zich in deze toestand bevindt mag men het gebed niet verrichten, niet rond de Ka'bah gaan noch de Koran aanraken.) bevindt. Zijn wassing tijdens zijn ongeloof neemt zijn onreinheid niet weg.

Het is daarom dat Imaam Ah'med en anderen van mening zijn dat de grote wassing (voor de nieuwe moslim) een verplichting is.

Ook wordt het gebed van de nieuwe moslim niet aanvaard tot hij zijn grote wassing verricht heeft.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN