Vraag & Antwoord

Wat moet een persoon doen als hij sporen van Djanaabah (sperma etc) op zijn kleding ziet?

Wat moet een persoon doen als hij sporen van Djanaabah (sperma etc) op zijn kleding ziet?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Als een persoon enkele sporen van Djanaabah (sperma etc) op zijn kleding ziet en hij heeft al enkele gebeden verricht zonder te realiseren dat dit (d.w.z. de onreinheid) zich op zijn kleding bevond, dan dient hij ghoesl te verrichten en de gebeden te herhalen, die hij heeft verricht sinds zijn meest recente slaapgelegenheid waarbij hij deze kleding droeg. Als deze persoon echter weet dat deze Djanaabah van een vorige periode van slaap is, dan dient hij alle gebeden te herhalen die hij heeft verricht na desbetreffende slaapperiode waarvan hij denkt dat de Djanaabah zich heeft voorgedaan. Al-Moeghni ma'a as-Sharh' al-Kabier, 1/199.

Het bewijs dat men ghoesl dient te verrichten alvorens het gebed te verrichten, in het geval van Djanaabah, kan gevonden worden op vele plaatsen - zoals in de aayah: "O jullie die geloven, nadert niet het gebed terwijl jullie dronken zijn totdat jullie weten wat jullie zeggen; en (ook) niet onrein (Djoenoeb), behalve degenen die er onderweg doorheen komen, totdat jullie je (ritueel) gereinigd hebben..." Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 43.

Tevens wordt het bewijs voor het verrichten van ghoesl aangetroffen in de h'adieth van 'Aliy (moge Allah tevreden met hem zijn), waarin hij zei: "ik was een man die veel voorvocht afscheidde (d.w.z. continu) dus ik bleef mijzelf wassen (het verrichten van ghoesl) totdat mijn huid begon te barsten. Ik meldde dit aan de profeet, of het werd hem gemeld, en toen zei hij: "doe (dat) niet. Als je voorvocht (d.w.z. geen sperma) ziet, was dan jouw geslachtsdeel en verricht wodhoo-e voor het gebed, zoals gewoonlijk. Als water (m.a.w. sperma) eruit gutst verricht dan ghoesl." Overgeleverd door Aboe Daawoed, nr. 206; als Sah'ieh' geclassificeerd door al-Albaanie in Irwaa-e al-Ghaliel, nr. 125.

Dit geeft aan, dat wanneer er een zaadlozing plaatsvindt ghoesl een verplichting is, terwijl wanneer het voorvocht is, het voldoende is om de geslachtsdelen te wassen en wodhoo-e te verrichten.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN