Vraag & Antwoord

Djanaabah tijdens het reizen

Stel je de situatie voor dat een reiziger tijdens een lange vliegreis Djoendoeb (onrein) wordt, terwijl er geen enkele mogelijkheid voor hem is om ghoesl te verrichten, en er is ook niets in het vliegtuig aanwezig dat hij kan gebruiken voor Tayyamoem. Als hij wacht met het verrichten van het gebed, totdat hij aankomt op de plaats van bestemming, dan zal de gebedstijd verstreken zijn. Het is tevens niet mogelijk voor hem om het betreffende gebed samen te voegen met een ander gebed, zoals bij het Fadjr-gebed of de tijd waarin het toegestaan is om het dohr-gebed en "asr-gebed samen te voegen. De situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen dat hij vertrekt voor het Fadjr gebed en pas aankomt na zonsopgang; of (dat hij vertrekt) voor het dohr-gebed, waarbij hij pas aankomt na het maghreb-gebed. Wat dient men te doen in deze situatie?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Indien wij ervan uitgaan dat deze persoon niet de middelen heeft om ghoesl aan boord van het vliegtuig te verrichten, dan bevindt deze persoon zich in de situatie die bij geleerden van fiqh bekend staat als "degene die geen toegang heeft tot de twee reinigende middelen (d.w.z. water of zand)."

Er zijn verschillende meningen over wat men dient te doen in deze situatie. Al-Imaam Ah'med en de meerderheid van de moeh'addiethoen zeggen dat deze persoon dient te bidden in deze toestand, omdat dit hetgeen is dat in zijn vermogen ligt. "Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen." Soerat Al-Baqarah (2), aayah 286.

Het specifieke bewijs hiervoor is het geval, dat genoemd is door Moesliem in zijn Sah'ieh', waarbij verteld wordt dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) enkele mensen erop uit stuurde om te zoeken naar een ketting die 'Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) had verloren. Het tijdstip voor het gebed brak aan en zij baden zonder wodhoo-e (omdat zij geen water konden vinden). Toen zij bij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) aankwamen vertelden zij hem hierover en toen werd de aayah over Tayyamoem geopenbaard.' Sah'ieh' Moesliem, 367.

De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) verweet hen niets en hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) bekritiseerde hen ook niet, noch gebood hij hen het gebed opnieuw te verrichten. Dit geeft aan dat het gebed verplicht is, ook al is tahaarah een vereiste voor het gebed, en dat het gebed niet uitgesteld dient te worden totdat de tahaahrah volbracht kan worden. Al-Moeghnie ma'a as-Sharh' al-Kabier, 1/251.

Een soortgelijke geval geldt voor de zieke, die geen enkele lichaamsdeel kan bewegen; of voor mensen die geboeid en gevangen genomen zijn.

De bedoeling is dus, dat het gebed verricht dient te worden op de best mogelijke manier in die situatie, en dat het gebed niet uitgesteld dient te worden tot na de vastgestelde tijdsperiode. Volgens de meest correcte mening hoeft dit gebed, verricht in eerdergenoemde toestand, niet herhaald te worden, omdat Allah ons geen moeilijkheden oplegt in onze religie.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN