Vraag & Antwoord

Twijfels over het wel of niet laten van een wind

Als een persoon tijdens het gebed twijfelt of zijn reinheid verbroken is, of een beweging voelt in zijn buik, dient hij dan te stoppen of door te gaan met het gebed?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Als hij er zeker van is dat zijn reinheid verbroken is, dan dient hij te stoppen met het gebed. Als hij hier echter twijfels over heeft, dan dient hij niet te stoppen, totdat hij er zeker van wordt door het horen van een geluid of door het ruiken van een geur. Als de persoon een wind heeft gelaten, dan dient men het gebed af te breken en anders dient hij hier geen aandacht aan te besteden.

Het bewijs hiervoor is de h'adieth overgeleverd door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) waarin de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "als iemand van jullie aan het bidden is en beweging voelt in zijn achteruitgang en hij twijfels heeft of hij wel of niet zijn reinheid verbroken heeft, dan dient hij niet te stoppen met bidden, totdat hij een geluid hoort of een geur ruikt. Overgeleverd door Aboe Daawoed, 177; zie ook Sah'ieh' al-Djaami', 750.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN