Vraag & Antwoord

Als een persoon zijn wodhoo-e verbreekt tijdens een gemeenschappelijk gebed

Als een persoon zijn wodhoo-e verbreekt tijdens een gemeenschappelijk gebed, wat dient hij dan te doen in deze beschamende situatie?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Hij dient zijn hand over zijn neus te plaatsen en het gebed te verlaten. Het bewijs hiervoor is overgeleverd door 'Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei: "De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Als iemand van jullie zijn reinheid verbreekt terwijl hij bidt, dan dient hij zijn neus op te houden en weg te gaan." Soenen Abie Daawoed, 1114; zie ook Sah'ieh' Soenen Abie Daawoed, 985.

At-Tayyiebie zei: "Het gebod om de neus op te houden, is om de indruk te wekken dat de neus bloedt. Dit is geen liegen; het is een handeling, die toegestaan is, zodat de Shaytaan in deze situatie een persoon niet zal overtuigen om het gebed niet te verlaten, doordat hij zich verlegen (beschaamd) voelt tegenover anderen." Mirqaat al-Mafaatieh Sharh' Mishkaat al-Masaabieh', 3/18

Dit is een voorbeeld van dubbelzinnigheid welke toegestaan is en waar goedkeuring aan gegeven is om schaamte te voorkomen, aangezien iemand die hem het gebed ziet verlaten de indruk zal hebben dat hij een bloedneus heeft. Een ander voorbeeld van dit profetische advies, is dat deze handeling een einde maakt aan de influisteringen van de Shaytaan, wat er voor kan zorgen dat men in de rij zal blijven, of het gebed zal voortzetten in gemeenschap, terwijl men zijn reinheid verbroken heeft - en dit behaagt Allah geenszins. Hoe kan hij in het gebed blijven staan, terwijl de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) hem heeft geboden het te verlaten"

In dit geval is het hem toegestaan door de rijen te passeren of naar de uithoek van de moskee te lopen om het te verlaten, zodat hij wodhoo-e kan verrichten en weer terug kan komen om zich bij het gebed te voegen.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN