Vraag & Antwoord

Het strijken over de sokken op een tijdstip waarop dit niet meer toegestaan is.

Wat moet iemand doen die over de sokken strijkt op een tijdstip waarop dit niet meer toegestaan is.

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Wanneer iemand in het gebed staat (zowel de Imaam, als een lid van een gemeenschap, of individueel) en zich herinnert dat hij over zijn sokken (khoeff) heeft geveegd op een moment waarop de periode waarin dit is toegestaan verstreken is, dan dient men het gebed te stoppen, omdat de wassing incorrect is. Dit is hetgeen dat overgeleverd is van Imaam Ah'mad en Imaam As-Shaafi'ie. (Al-Moeghnie, 2/505).

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN