Vraag & Antwoord

De ongelovige is figuurlijk onrein

Zijn de ongelovigen - vooral diegenen die het vuur en de koeien aanbidden - onrein? Als dit zo zou zijn, mogen wij hen dan een hand geven? Hoe moeten wij met hen omgaan? Worden de zaken die zij aanraken onrein?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Sheikh Ibn Djibrien heeft op deze vraag een antwoord gegeven en zei:

De Meest Verhevene zegt ons: "De afgodendienaars zijn onrein." ( 9/28)

En Hij zegt ons over de huichelaars: "Wendt u van hen af, zij zijn ridjs." (9/95)

Ridjs is een onreine zaak, hun onreinheid is echter figuurlijk. Hun onreinheid is hun slechtheid, de ontucht en het kwade dat zich in hen bevindt.

Wanneer hun lichamen echter rein zijn, zeggen wij niet dat zij letterlijk onrein zijn. Het is daarom dat men de kleren die zij reeds gedragen hebben, mag dragen, wanneer men er zeker van is dat deze kleren proper zijn.

Hun ondergoed draagt men niet als zij niet de gewoonte hebben om zich van hun urine te reinigen. Daar komt bij dat zij niet besneden zijn.

Ook wanneer zij rechtstreeks in contact komen met onreine zaken zoals: het bereiden van varkensvlees, het maken van wijn, of wanneer zij op plaatsen werken waar dit verwerkt wordt.

Hen de hand geven en de zaken die zij gemaakt hebben gebruiken mag zonder meer. De boodschapper (Allah's vrede en zegen zij met hem) en zijn gezellen gebruikten de zaken die door ongelovigen gemaakt werden wanneer zij er zeker van waren dat deze zuiver waren. En oorspronkelijk is alles zuiver (totdat men er zeker van is dat het onzuiver is).

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN